Welcome to Illinois Bingo, the home of all information about bingo in Illinois .

Bingo Halls in Benton (Illinois)

Return to the Illinois Bingo Hall listings

Hall Name Town Address
American LegionBenton311 S Main 62812-1404
Eagles #2898Benton201 E Washington Street 62812
Elks #1234Benton110 N Main Street 62812
VFW #2671BentonRt 14 East Hwy 62812